Voorzieningen

AED

 CODE 141

AED en burgerhulpverlening

Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

De code van alle AED’s:   141

Na gebruik een melding naar:
Jolien van den Assum, jolienvdberg@hotmail.com, Kalenberg Noord 19

In Kalenberg zijn  5 AED punten:

  1. Kalenberg Zuid  1    (Voorheen het Doevehuis)     (wegkant)

2.   Kalenberg Noord 29 (fietspadkant)

3.   Kalenberg Zuid 32     (fietspadkant)

4.   Fam. Muis Kalenberg Zuid 25 a (wegkant)

5.   Café de Weerribben, Hoogeweg 9

Contactpersoon in Kalenberg: 

Jolien van den Assum, Kalenberg Noord 19, jolienvdberg@hotmail.com