Zegel van Kalenberg

Steekijzer

Kalenberg ligt in de Weerribben, een natuurgebied in de Kop van Overijssel. Het dorp is ontstaan door de vervening in dit gebied. Het laagveen werd uitgebaggerd en op de ribben gedroogd en in korte turven gestoken met het steekijzer. De kleur van deze turf is diepbruin tot zwart. In de heraldiek wordt turf meestal afgebeeld met zwarte blokken, zoals ook in dit zegel. Het steekijzer en de twee zwarte blokken herinneren aan de vervening in dit gebied.

Rietmatten

Tegenwoordig is de rietcultuur van belang voor het dekken van daken en het vervaardigen van rietmatten. De twee rietpluimen in het zegel herinneren hieraan. Ze geven voorts het natuurgebied aan.

Zwarte punt

De zwarte punt is hier het symbool van de lange, schier eindeloze weg in dit plassengebied. De kleuren zwart, geel en groen symboliseren het veen, de turf, het riet en de natuur.