Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg

Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg behartigt de belangen van de bewoners in het streven naar verbetering in leefbaarheid en leefomgeving. 

Notulen ALV en bestuursvergaderingen

Actuele zaken

Lidmaatschap

Alle bewoners van Kalenberg-Hoogeweg worden vóór 1 juli benaderd om lid te worden.
Het lidmaatschap kost € 4,00 per persoon per jaar.
U ontvangt per email een nota.
Wilt u ook lid worden? Stuur dan een mail naar onze penningmeester Helen Brouwer, helendekens@hotmail.com

Contact PB

Vacant: vice voorzitter Helen Brouwer

Vacant: vice voorzitter Helen Brouwer

Pieter de Haan

Pieter de Haan

Secretaris

Helen Brouwer

Helen Brouwer

Penningmeester

Gerrit Dolstra

Gerrit Dolstra

Bestuurslid

Peter Jongschaap

Peter Jongschaap

Bestuurslid

Mail Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg:

pb.kalenberg.hoogeweg@gmail.com