Culturele organisaties

Kooi van Pen

Wat willen we bereiken?

– Beter beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed en het kooibos van de eendenkooi. 

– Meer beleving voor de streek door hen te betrekken bij de werkzaamheden van de 

  vrijwilligersgroep in de eendenkooi

– Duurzaam benutten van producten, zoals riet en diensten uit de directe omgeving 

– Een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die veilig en efficiënt haar werkzaamheden kunnen doen.

Eendenkooien verrijken de taal

Tenslotte terug naar de allereerste zin van dit verhaal. De eeuwenoude eendenkooien verrijkten de Nederlandse taal met een aantal gezegdes. Wie tegenwoordig achter de schermen werkt, doet zijn werk liever in anonimiteit. De vreemde eend in de bijt is een wat zonderling figuur en met wie de pijp uitgaat, loopt het slecht af. Allemaal gezegdes die rechtstreeks uit het vocabulaire van eendenkooikers komen. De komen ongetwijfeld aan bod tijdens excursies van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer naar de eendenkooien in Weerribben-Wieden.

Hoe werkt een eendenkooi?

Een eendenkooi bestaat uit een vijver waarop enkele smalle sloten uitkomen. Dat zijn de vangpijpen. Tamme lokeenden spelen een cruciale rol bij de vangst. Ze lokken hun wilde soortgenoten de vangpijp in, waarna de kooiker met zijn kooikershondje achter de schermen vandaan komt. De wilde eenden schrikken van die actie en vliegen verder de vangpijp in. De kooiker verkocht de dieren vervolgens voor de consumptie.