Voorzieningen

Huisartsen

Voor spoedgevallen in de weekenden en op feestdagen: Dokterswacht Friesland in Heerenveen: 

Dringende zaken 0900-1127112

Huisartsenpraktijk Oldemarkt