Voorzieningen

Tandartsen 

De spoedgevallendienst is ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen: 0900-1123112