Dorpsvisie maken we samen!

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang gisteren gaf Nora van Oort, namens de werkgroep, informatie over de aanpak van de te maken Dorpsvisie 2025-2030.

Onder het motto ‘een dorpsvisie maken we samen’ kunnen dorpsgenoten meedoen aan discussiegroepen. 

In ongedwongen sfeer zullen de thema’s Wonen, Werken en Welzijn aan bod komen. Alle meningen tellen en worden meegenomen bij het maken van de dorpsvisie!

Aanmelden kan met een formulier dat bij het KGH ligt of mail naar:

Nora: noravanoort1@gmail.com

Patrice: matriceboomgaard@gmail.com

Ideeën en suggesties zijn ook welkom.

Aanmelding-meepraten-Dorpsvisie-20250-2030-1