Evaluatie Dorpsfeest 2023

Evaluatie Dorpsfeest 2023 “Oktoberfest”

Vrijdagavond 6 oktober was de evaluatie van het afgelopen dorpsfeest met de bewoners.

Alles m.b.t. dit weekend werd besproken.

Het financieel verslag van het feest werd door de penningmeester toegelicht. Er is een klein positief saldo behaald. Sponsoren en de vrijwillige bijdragen van de bewoners zijn erg belangrijk voor ons.

Dit jaar hebben we helaas heel weinig bezoekers van buitenaf gehad, waardoor er weinig inkomen van de entree was. Natuurlijk heeft het lagere aantal bezoekers ook consequenties voor de baromzet. Volgend jaar proberen we meer reclame voor ons dorpsfeest te maken. Hier hebben we ook de bewoners en hun socials nodig. In de omgeving worden ook veel activiteiten georganiseerd, waardoor het lastig is om bezoekers van buitenaf te trekken.

De financiën van het hele boekjaar worden nog opgemaakt. Er wordt nog een kascontrole uitgevoerd. Arjun regelt dit met Margriet.

Bij het bespreken van alle onderdelen, waren er vooral positieve reacties.

Het opbouwen van de tent ging als een speer en ook de inrichting plaatsen liep gesmeerd met een mooie groep vrijwilligers.

Ook positief waren de aanwezigen over het boekje (leuk) en over de maaltijd (goed, lekker, er was voor ieder wat wils). De pub kwis was gezellig.

Er kwam de vraag of de muziek tijdens het eten wat zachter zou kunnen. Schroom niet om dit te melden als dit ervaren wordt.

 

Voor de ouderochtend werd het thema door de organisatie eerst als moeilijk ervaren, maar er werd  een leuke quiz gehouden in het KGH. Het was een gezellige en geslaagde ochtend.

Het Kinderfestival is goed verlopen en fijn dat het bij de tent was.

De Alleskunner was goed georganiseerd en aansluitend op het thema. Er waren leuke spellen waar werkelijk iedereen aan mee kon doen, van 12 tot 92 jaar. Helaas waren er weinig toeschouwers ondanks het mooie weer.

 

Voor de band Orange River waren er lovende woorden. Goed, leuk, sfeer brengen en houden, het geld wel waard, mogen wel weer komen volgend jaar waren de opmerkingen. Jammer dat er niet zoveel bezoekers waren.

De beveiliging van dit jaar was via een andere organisatie, maar werd als prettig ervaren en was onopvallend aanwezig.

I.v.m. een ingekomen mail met een initiatief voor het volgend jaar om een activiteit aan het water/ pad te creëren, werd het woord voor de pauze aan Jos gegeven. Het is een idee om iets te doen met een groep bewoners, zodat er meer actie aan de waterkant is. De term “Pracht-gracht” werd genoemd. Het gaat om de tijd tussen 17/ 18 uur, na de Alleskunner en 22 uur voor het feest in de tent begint. I.v.m. het kiezen van het thema voor volgend jaar vraagt Jos te denken aan een onderwerp waar activiteiten bij bedacht kunnen worden.  Er is nog niets concreets, ideeën zijn welkom, maar ook afhankelijk van het thema.

Na de pauze werden nog wat algemene zaken doorgenomen. De DJ bevalt prima, is top. De “bar” ook top, dit jaar een jubileum, volgend jaar weer. I.v.m. de Snackwagen kwam de vraag “kan deze zaterdagmiddag langer dan 18uur open?” I.v.m. de inzetbarheid de medewerker kunnen we niet verwachten dat ze langer aanwezig zijn. Vooral omdat de medewerker ‘s avonds weer de hele avond aanwezig is. De Photobooth was voor het eerst en in elkaar gezet door Remco en Nathalie, is goed gebruik van gemaakt.

Zondag bij het leeghalen en afbreken van de tent en opruimen van het terrein waren er veel vrijwilligers om te helpen. Het ging weer heel snel. Er was nadien tijd voor een hapje en een drankje.

Bestuur feestcommissie

Paul is gestopt, is niet aanwezig. Mellanie stopt als bestuurslid, maar blijft wel als vrijwilliger betrokken. Er wordt een krat bier overhandigd als dank voor haar inzet gedurende een aantal jaren.    

Marc Prins heeft eerder aangegeven het bestuur te willen versterken. Onder de aanwezigen is er niemand die de andere plaats wil innemen. We vragen in de loop van het jaar nog rond of er iemand wil aansluiten.

Thema kiezen 2024

Er werden veel thema’s geopperd. Kunst & Kitch, Kalenberger Tijdmachine, Kalenberger Elementen, Glitter & Glamour, Boeren & Boerinnen, Iets uit het nieuws, Barbie, Seience Fiction, Gangsters/ maffia, Fantasy, Mario, Victoriaanse Tijd, Sport, 80’s, Vakanties en Beestenboel.

Na een 1e ronde hadden bleven de volgende thema’s over: Kalenberger Tijdmachine, Glitter & Glamour, Boeren & Boerinnen, Iets uit het nieuws en Beestenboel.

Uiteindelijk met stemmen wordt het thema voor 2024:

Beestenboel

Rondvraag: 

-Financieel verslag bij PB?

PB is verantwoordelijk, FC hangt onder PB.

-Bij de maaltijd misschien een idee om afwassers te regelen zodat alles eerder aan kant is.

Nemen we mee voor volgend jaar.

-Tent is gedateerd, de vloer is niet vlak.

Goed gekeurd bij controles. Andere tent/ leverancier is veel duurder. Het grasveld was kapotgereden door de gemeente bij het vervangen van de schommels. Daardoor was de vloer bijna niet vlak te krijgen en de opbouwers waren te snel voor de vloerlegger.

-Is zaterdag de DJ nodig ivm kosten, omdat hij niet zoveel draait.

Voor en na het optreden van de band en tijdens de pauzes vult de DJ op met muziek. De band is vaak maar 3×30 of 45 minuten. De rest van de avond is voor de DJ. Brengt wel sfeer.

-Komen de FC leden zelf wel aan eten toe tijdens de maaltijd?

Vaak proberen we wel af te spreken dat er iemand iets voor de leden haalt of dat we elkaar voorzien. FC heeft er geen problemen mee.

– Jammer dat er bij oude bekende muziek een moderne versie werd gedraaid.

De DJ, die al een aantal jaren bij ons komt, staat altijd open voor tips, verzoekjes en adviezen. Hij waardeert het juist als je wensen aan hem kenbaar maakt.

-Complimenten werden gegeven voor de FC.

Dank!

 

De evaluatie werd afgesloten met een consumptie.

Verslag-Evaluatie-Dorpsfeest-2023-Thema-OktoberfestDownloaden