Nieuwjaarsbijeenkomst Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg

Op 14 januari, 20.00 uur in het KGH is er een Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle bewoners van
Kalenberg en Hoogeweg, allen van harte welkom!