Omleidingsroute Hoogeweg

In de week van 5 tot 9 juni aanstaande worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een tweetal bruggen in de Hoogeweg. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld die het doorgaande verkeer gaat omleiden via de A.F. Stroinkweg, Woldlakeweg en de Meenteweg. Bestemmingsverkeer en aanwonenden kunnen nog wel gebruik maken van de Hoogeweg tot aan de twee bruggen.

Zie onderstaande afbeelding (en bijlage):

Het restaurant De Weerribben is gewoon bereikbaar. Komend vanuit Wetering-Oost wordt het verkeer, dat via de Hoogeweg naar het restaurant wil rijden, omgeleid via de A.F. Stroinkweg, Woldlakeweg en de Meenteweg. Dit wordt duidelijk met bebording aangegeven.