Doelsoort en beeldmerk van Nationaal Park

Terug van uitsterven

De otter was hier rond 1988 uitgestorven door o.a. PCB-vergiftiging. Velen kwamen daarnaast om in het steeds drukker wordende verkeer. Sinds 1985 is het gebruik van polychloorbifenyl (PCB) verboden na gebleken giftigheid. De stof werd gebruikt als isolator en koeler in transformatoren. Hoewel de PCB’s in de modder achtergebleven zijn, is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Men wilde de otter graag weer terug in het gebied. In 2002 werden er vanuit Oost-Europa, 31 otters uitgezet.

Een beeldmerk

Op dit moment gaat het goed met de otter en is het een beeldmerk geworden van Nationaal Park Weerribben-Wieden. In 2019/2020 heeft de landelijke populatie de grens van 400 bereikt en wordt als levensvatbaar beschouwd (WENR – Wageningen). Dit resultaat krijgt men uit genetisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De schatting in 2020 is circa 450 volwassen dieren.

Nog steeds in gevaar

Het is een indicator van schoon water, aanwezigheid van vis en een goede ecologische infrastructuur. Helaas, veel otters verongelukken tegenwoordig nog steeds in het verkeer. Men probeert het aantal slachtoffers te verminderen door het aanleggen van passages onder de weg door. Momenteel is inteelt een reëel gevaar. Men hoopt dat de otter, via de Overijsselse Vecht, contact gaat leggen met een populatie in Duitsland. Otters uit Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn al waargenomen in de Vecht bij Dalfsen en in de IJssel bij Deventer. De otter is in 2020 van de rode lijst gehaald.  Het jaar 2021 was uitgeroepen tot het jaar van de otter.